Oma sijoitusmetodini

Tämän sivun nimi oli ennen: divergenssimetodi ja kyseinen teksti löytyy tämän uuden tekstin jälkeen samalta sivulta. Uusi sijoitusmetodini on hahmottunut ja se perustuu täysin sijoituksen ajoittamiseen teknisen analyysin avulla. Tarkoituksena on sijoittaa sertifikaatteihin, jotka tuottavat moninkertaisesti sekä kohde-etuuden noustessa, että sen laskiessa. Alla olevissa teksteissä on muutamia menetelmiä joita joskus käytän.

Päivitys sijoitusmetodiin (2019)

Sijoitusmetodini perustuu pääosin tekniseen analyysiin. Teen pitkiä ja lyhyempiä sijoituksia teknisen analyysin perusteella indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin. Pääosin näitä voi kutsua positio- ja swing-treideiksi. Tekninen analyysi on markkinoiden hintaliikkeiden tutkimista ja sijoitusten tekemistä tämän perusteella. Sijoitukset ovat todennäköisyyteen perustuvia ja niitä on vahdittava ja niistä on pystyttävä luopumaan joustavasti mikäli ne osoittautuvat toimivan todennäköisyyttä vastaan. Periaatteessa ei ole väliä miten hintaliikettä analysoi, kunhan saa siitä jonkin sellaisen käsityksen jonka kanssa voi sijoituksia tehdä. Mitään aina toimivaa systeemiä ei ole olemassa, vaan teknisen analyysin näkökulmasta on hyvä tuntea useita erilaisia teknisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää kun markkina antaa siihen aihetta. Erityisen tärkeää on kyky muuttaa nopeasti omaa näkemystä mikäli siihen on syytä. On hyvä ymmärtää että markkinat tarjoavat jatkuvasti lukuisia mahdollisuuksia tehdä tuottoa (ja tappiota) ja lopulta vain oma ajatusmaailma määrää sen pystyykö näitä hyödyntämään vai ei.

Sijoitusmetodi 

BULL-sijoitus tehdään kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. CCI30 ja CCI10 laskevat toisistaan erillään indeksin viikkokaaviossa ja CCI10 on merkittävästi negatiivinen CCI30:n jäädessä positiiviseksi tai sen lähelle.
2. CCI30 on laskenut alle -200 päiväkaaviossa (usein -150 riittää).
3. Lyhyt MACDHistogram on noussut pidemmän yläpuolelle 5 tunnin kaaviossa tai MACD nousee Histogramminsa yläpuolelle.

Sijoitus myydään viimeistään kun MACDHistogram painuu negatiiviseksi päiväkaaviossa tai kohde-etuus laskee hankintahinnan alapuolelle. Lyhyemmässä kaupankäynnissä samaa metodia voidaan soveltaa viikkotason sijasta päivätasolla jne.

1. CCI30 on laskenut alle -300 viikkokaaviossa, mutta noussut lähelle positiivista.
2. CCI10 on noussut CCI30 yläpuolelle, mutta laskenut nopeasti sen alapuolelle.
3. Lyhyt MACDHistogram on noussut pidemmän yläpuolelle viiden tunnin kaaviossa.

BEARsijoitus tehdään kun seuraavat kriteerit täyttyvät.

1. CCI30 ja CCI10 laskevat yhdessä negatiivisiksi viikkokaaviossa.
2. MACDHistogram painuu negatiiviseksi päiväkaaviossa.

Sijoitus myydään kun MACDHistogram nousee positiiviseksi viiden tunnin kaaviossa.

1. CCI30 on noussut viikkokaaviossa lähelle positiivista, CCI10 on noussut positiiviseksi, mutta kääntyy alaspäin.
2. MACDHistogram kääntyy negatiiviseksi päiväkaaviossa.

Sijoitus myydään kun MACDHistogram kääntyy positiiviseksi viiden tunnin kaaviossa.

1. MACD Histogram on jäänyt negatiiviseksi viikkokaaviossa.
2. MACD Histogram on tippunut negatiiviseksi 5 tunnin kaaviossa tai se on jäänyt hyvin matalalle ja sen lyhyempi arvo on kääntynyt pidemmän alapuolelle.

Muita teknisen analyysin keinoja voidaan käyttää näiden sijoitusmetodien käytössä. Metodin mukaisia sijoitustilanteita ilmenee hyvin harvoin: BULL-sijoituksia muutamia kertoja vuodessa ja BEAR-sijoituksia harvemmin kuin kerran vuodessa, vain merkittävissä pörssilaskuissa. Ideana on olla mukana merkittävissä pörssinousuissa ja -laskuissa oikealla puolella vaihtoa.

Vaihtotehtoinen sijoitusmetodi

BULLsijoitus tehdään kun RSI(20)MA7 nousee yli 50 pisteen tuntikaaviossa ja sijoitus myydään kun se laskee sen alapuolelle. Tämä metodi tuottaa enemmän turhaa kaupankäyntiä, mutta on hyvin yksinkertainen.

Tämän voi liittää myös osaksi varsinaista sijoitusmetodia.


Divergenssimetodi 

Teknisen sijoitusmetodin tarkoitus on "lukea osakemarkkinoita". Metodin avulla sijoittaja pystyy tunnistamaan pörssikäänteet haluamallaan aikavälillä ja hyötymään pörssi-indeksien heilahtelusta. Suurimman hyödyn sijoittaja voi saada sertifikaateista, joissa on vipuominaisuuksia ja joista voi valita sellaiset, jotka tuottavat pörssin noustessa (bull) tai laskiessa (bear). Usein pörssi-indeksit saattavat nousta tai laskea jopa 10 prosenttia kuukaudessa, jolloin taitava sijoittaja voi saada sertifikaattien avulla jopa 50 prosentin tuoton. Tämä edellyttää kuitenkin teknisen analyysin tuntemusta ja harjoittelua.

Mikäli sijoittaja haluaa hyötyä viikosta jopa pariin kuukauteen venyvistä keskipitkän aikavälin pörssiheilahteluista hänen on pystyttävä tarkkailemaan RSI-divergenssisignaalien syntymistä tuntitasolla ja päivätasolla maailman keskeisimmissä indekseissä kuten DAX ja SP500 (ns. "japanilaiset kynttilät"). Keskeisimpien indeksien lisäksi kannattaa seurata ainakin DJ Transportation - indeksiä, sillä DOW-teorian mukaan sen kehitys edeltää muita USA:n markkinoita. RSI-divergenssisignaalit syntyvät usein sen jälkeen kun RSI on yhdessä indeksin kanssa noussut tai laskenut voimakkaasti (RSI tuntitasolla yli 70-80 pistettä tai alle 20-30 pistettä). RSI-signaalien lisäksi myös MACD-divergenssien tarkastelu tuntitasolla saattaa osoittautua tarpeelliseksi. Päivätasolla esiintyvää RSI-divergenssiä ei välttämättä seuraa seuraavassa vastakkaisessa käänteessä päivätason, vaan tuntitason RSI-signaali. Tämän vuoksi molemmat ovat keskeisiä. Hyvin olennaista on myös huomata, että eri internetsivujen RSIn lukemissa on omat erityispiirteensä. Itse suosittelen Investing.comia.

Keskipitkän aikavälin pörssipohjat esiintyvät bull-marketissa usein 200 päivän liukuvan keskiarvon kohdalla, mutta suuremmissa pudotuksissa/bear-marketissa indeksi tippuu tämän alapuolelle. Viikkotason kaavioissa kyseiset pörssipohjat näkyvät usein alemman Bollingerin nauhan tasolla ja CCI:n 10 (viikon) arvon tippumisena selvästi miinukselle. Mikäli myös CCI:n 30 (viikon) arvo tippuu selvästi miinukselle voi kyseessä olla merkittävämpi pörssiromahdus, jotka ajoittuvat usein kesiin ja syksyihin. Pörssihuipuissa CCI on usein päivätason kaavioissa lähtenyt laskuun, mutta sen lyhyt arvo saattaa vielä nousta pidemmän arvon yläpuolelle juuri pörssihuipun kohdalla. Merkittävissä pohjissa CCI:n päivätason arvo on laskenut -200 pisteen tasolle esimerkiksi DAXissa. Keskipitkän aikavälin käänteet näkyvät viikkotason kaavioissa usein CCI:n vertailun kautta, jossa esimerkiksi 10 viikon ja 30 viikon arvoja vertaillaan toisiinsa. Merkittävissä käänteissä pidempi arvo seuraa lyhyempää positiiviseksi tai negatiiviseksi, kun taas keskipitkän aikavälin käänteessä pitkä arvo usein jää omalle puolelleen ja vain lyhyempi arvo käväisee vastakkaisella puolella positiivisena tai negatiivisena.

Päivätason analyysissa hyödyllisiä ovat myös McClellan-indeksi ja breath-kaaviot, joista voi myös etsiä divergenssisignaaleita. Niitä voi usein käyttää hyväksi sijoitusten ajoittamisessa myös piirtämällä trendilinjoja niiden huippujen ja pohjien kautta. Lisäksi vihjeitä päivätason hintakehitykseen voi hakea etsimällä RSI-divergenssisignaaleita VIXistä ja US Dollar Indeksistä, jotka tuottavat usein käänteisen signaalin suhteessa pörssi-indekseihin. VIXin analyysi esimerkiksi CCI:n avulla viikkokaaviossakin voi olla valaisevaa. Lisäksi sen suhde USA:n pörssi-indekseihin on usein tilannetta selkeyttävää.

Sillon tällöin on hyvä tarkistaa myös viikkokaavioiden tilanne RSIn tai vaikkapa Ultimate Oscillatorin suhteen. Mikäli viikkokaaviossa RSI nousee yli 70 pisteen ja tuottaa divergenssin on indeksi lähellä pitkäaikaista (ehkä jopa vuosien) huippua. Divergenssi sen jälkeen kun RSI on tippunut alle 30 pisteen on todennäköisesti merkki pitkäaikaisesta pörssipohjasta. Viikkokaaviota ei voi kuitenkaan käyttää tällä tavalla kuin pitkäaikaisten trendien hahmottamiseen, joten se on liian epätarkka esimerkiksi kuukauden mittaisten sijoitusten tekemiseen. Pidemmän ajan trendien tutkiminen merkittävien trendilinjojen avulla on myös tärkeää.

RSI-tulkintaa voi parantaa piirtämällä RSI:lle trendilinjoja sen pohjien tai huippujen kautta eri aikatasoissa. Pörssikäänne asettuu usein sellaiseen kohtaan, jossa RSI:n trendilinja on ensin lävistetty ja RSI puhkaisee tai yrittää puhkaista sen uudestaan tai usein aikaisintaan siihen kohtaan, kun RSI:n trendilinja lävistää 50 pisteen rajan. RSI-signaaleja on hyvä etsiä maailman kaikista merkittävimmistä pörssi-indekseistä (WSJ).

Käytännössä analyysin tarkoitus on erottaa toisistaan korkean ja matalan todennäköisyyden tilanteet analysoimalla indeksiä monilla eri tavoilla, joiden erityispiirteet ja merkitys tunnetaan. Analyysin tehtävänä ei varsinaisesti ole ennustaa tulevaa, vaan toimia välineenä strategisten päätösten tekemiseen. Mitä selkeämpiä merkkejä indeksit ja esimerkiksi VIX antavat, sitä korkeamman todennäköisyyden voimme antaa analyysin tulokselle tietyssä aikatasossa. Mikäli analyysin avulla ei jossakin tilanteessa pystytä tuottamaan selkeää kuvaa pörssi-indeksin tilasta, on kyseessä matalan todennäköisyyden tilanne, eikä sijoituspäätösten tekeminen ole järkevää. Muutamia kertoja vuodessa indeksit (ja VIX yms) tuottavat esimerkiksi hyvin selkeitä RSI-divergenssejä  päivätason kaavioissa, mikä on korkeamman todennäköisyyden sijoitustilanne. Käytännössä olen huomannut, että tässä lueteellut tavat analysoida pörssikursseja menevät lopulta yksiin esimerkiksi Elliot Wave-analyysin kanssa. Mikäli analyysissa käytetään metodia, jonka toimivuus on testattu ei ole väliä sillä, millaista analyysia käytetään. Kaikkien pätevien analyysimetodien pitäisi antaa lopulta samanlainen näkemys osakkeiden tilanteesta.

Sijoittamalla divergenssien mukaan indeksiin viittaaviin sertifikaatteihin sijoittamisen tuotot voivat nousta kumuloitumalla "tähtitieteellisiin" summiin. Nämä on nähtävissä sertifikaattien hintojen kaavioista. Divergenssien tarkkailulla voi myös ajoittaa osakeostoja, mikäli osake seuraa indeksin hintaa.

Investing.com (teknisen analyysin perustyökalut kätevästi).

Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.