sunnuntai 20. syyskuuta 2020

Vaihteeksi laskua

Indeksit ovat laskeneet viimeiset kaksi viikkoa. Keskipitkällä aikavälillä kaikista tarkastelemistani indekseistä löytyy 6-16 viikon mittaiseen laskuun liittyviä RSI-signaaleja alaspäin. Pitkällä aikavälillä Daxista, SP500sta ja Nasdaqista löytyy laskusignaali ensi kesään. Tämän viikon perjantaina SP500 teki jälleen uuden pohjan ATHsta lähteneet laskun päätteeksi, joten indeksi on laskussa tällä hetkellä. Laskun pituutta ehtii vielä tarkastella esimerkiksi seuraavissa postauksissa ennen kuin se päättyy (mikäli se siis noudattaa laskulinjoja).

Millainen olisi äärimmäinen karhuskenaario? Kuinka alas indeksit voisivat laskea pitkällä aikavälillä teknisesti ajateltuna? Yksi periaate teknisessä analyysissa on, että kaikkia merkittäviä tuki- ja vastustasoja tullaan testaamaan. Kyse on vain siitä, että tähän voi mennä aikaa muutamasta tunnista useaan vuoteen. Yksi hyvä esimerkki on teknokupla. Tuolloin monet indeksit nousivat vuoden 2000 tasolle ja lähtivät siitä uudestaan laskuun. Tämä sama taso on USAn indekseissä edelleen testaamatta, mutta esim. DAXissa sitä jo testattiin keväällä 2020. Toinen merkittävä taso on vuoden 2003 ja 2009 pohjien taso. Tämä taso on jo yli 50 prosenttia nykytasoa alempana, mutta 70-80 prosentin laskut eivät ole tavattomia indeksien historiassa. Olennaista on, että kyseinen taso voidaan nähdä edelleen tasona, jota ei ole testattu. Samoin tällainen on vuosien 2008 ja 2011 huippujen kautta kulkeva trendilinja. Nämä kaikki voisivat olla teknisessä mielessä mahdollisia tasoja. Etukäteen ei voi kuitenkaan tietää tullaanko näihin menemään. Mikäli indeksit laskevat vuoteen 2022 asti RSI-linjojen mukaisesti, se voi kuitenkin olla mahdollista. 

lauantai 5. syyskuuta 2020

Mielenkiintoinen tilanne!

Kaksi viikkoa on vierähtänyt yllättävän nopeasti. Vasta aivan viimepäivinä markkinoilla tapahtui jotain erilaista kuin useampaan viikoon. Nousu on vain jatkunut ja jatkunut päivästä toiseen erityisesti Nasdaqissa ja SP500ssa ja vielä tarkemmin muutamissa osakkeissa siellä. Jos kutsuu näitä osakkeita markkinaksi voi ajatella markkinan nousseen. Tämän viikon lopulla nähtiin poikkeuksellisesti pari laskupäivää. 

Indeksien nousu testasi jo viime kuussa pitkäaikaisia RSI:ssä näkyviä laskutrendejä. Mikäli nämä trendit määrittävät momentumin laskua tulee markkina romahtamaan jopa kesään 2022 asti (toki jotkin linjat osoittavat jopa vuoteen 2024 asti). Toteutuessaan RSIn trendi on hyvin tarkka menetelmä markkinoiden hintatrendien määrittämisessä. Kysymys vain koskee sitä, toteutuuko trendi vai ei. Kahden viimeisen päivän nopea pörssilasku voi hyvinkin olla merkki siitä, että pitkäaikainen momentumin laskutrendi on yhä voimissaan, kuten se on ollut tähänkin asti. RSI nousi elokuun päätteeksi hitusen laskevan trendin yläpuolelle, joten mikäli momentumin laskeva trendi on voimissaan, RSI ei voi näin korkealle jäädä pitkäksi aikaa. Viiden prosentin lasku indeksissä palautti RSIn oikealle puolelle pitkäaikaista laskutrendiä. Tosin kuukausi on vasta alkupuolella, joten mitä vain voi vielä tapahtua kuukausinäkymässä. Tämän vuoksi keskipitkän aikavälin trendi muutamalle seuraavalle kuukaudelle on hyvin tärkeä.

Indeksien päivänäkymissä on löydettävissä n. kahden kuukauden mittaiseen laskuun viittaavia keskipitkän aikavälin laskutrendejä. Esimerkiksi DAXissa hintadippi oli täysin välttämätön torstaina tällaisen laskutrendin jatkumiseksi. Hinta nousi niin korkealle torstaina heti kaupankäynnin alkaessa, että RSI oli selvästi laskutrendin yläpuolella. Hinnan kääntyminen laskuun päivän päätteeksi palautti RSIn laskulinjan alapuolelle. Periaatteessa on mahdollista, että laskulinja osoittautuu vieläkin vääräksi signaaliksi, mutta tällä hetkellä se näyttää olevan voimissaan. Samanlainen laskutrendi on nähtävissä myös brentissä. Öljyn hinta kehittyy usein samaan suuntaan indeksien kanssa, vaikkakin nousujen ja laskujen korkeudet vaihtelevat. 

SP500ssa uusi huippu merkitsee myös uutta mahdollista RSI-divergenssiä ja näin on käynyt. Mikäli olemme nyt nähneet merkittävän pörssihuipun, saattaa SP500ssa olla syntynyt viikkonäkymässä RSI-signaali alaspäin. Tämä johdattaisi laskua ensi kesään. Vastaavaan ajankohtaan littyviä signaaleja löytyy myös muista indekseistä, mutta eri aikanäkymistä. Näidenkin signaalien säilyminen edellyttää, ettei indeksien hinnat enää juurikaan nouse. 

Mahdolliselle pörssin karhumarkkinalle tuskin täytyy etsiä syitä. Kun talouteen liittyvät keskeiset luvut ovat USAssa huonompia kuin yli sataan vuoteen, on outoa etteivät pörssikurssit laskisi. Milloin ne sitten laskisivat? Elvytys pitää kurssit ylhäällä jonkin aikaa, mutta lopulta tämäkin tie on käyty loppuun. Näin saattaakin olla, sillä Kiina on uhannut lopettaa USAn valtion velkakirjojen ostamisen (tosin muitakin syitä löytyy). Pelkkä uhkauskin saattaa jo pakottaa FEDin muuttaamaan löysää rahapolitiikkaansa, sillä Kiinan uhkaus saattaa joka tapauksessa aiheuttaa myyntiaallon. Kaikki haluavat myydä ensimmäisten joukossa ja korot lähtevät nousuun. Korkojen nousu puolestaan olisi taloudelle myrkkyä. Lopulta FED olisi ainoa, joka ostaa USAn velkakirjoja, jolloin tietenkin dollari menettäisi uskottavuutensa. Itse itselleen lainaamisella yksinään ei ole mitään merkitystä mihinkään. Tätä FED tuskin haluaa ja sen on lopetettava velkakirjojen ostaminen ja todennäköisesti se antaa järjestelmän romahtaa. Tällaiseen tai johonkin muuhun vastaavaan skenaarioon tekninen analyysi tällä hetkellä antaa mahdollisuuden.     

sunnuntai 23. elokuuta 2020

Huippu vai huijaus

Indekseissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia teknisten indikaattorien näkökulmasta. Indeksit ympäri maailmaa testaavat pitkäaikaisia RSIn laskulinjojaan USAssa ja Euroopassa (kk-näkymä, vko-näkymä). Mikäli indeksit siis näistä lukemista lähtevät laskuun markkinassa on edelleen sama vanha mahdollisuus pitkäaikaiseen karhumarkkinaan. 

SP500 käväisi tällä viikolla uudessa ATH:ssa. Nähtäväksi jää pitääkö tämä ja onko markkina jatkamassa nousuaan vai onko kyseessä lopulta nousumarkkinan huippu. Tekniset indikaattorit viestittävät vahvasti sen puolesta että lähiaikoina huipun syntymisen mahdollisuus on suuri. Se on voinut jo tapahtua. Yksi mielenkiintoinen aihe"todiste" tälle löytyy Elliottin aaltoteoriasta. Sen mukaan nousutrendin ensimmäinen ja viimeinen viiden vaihe ovat yhtä pitkiä. Näin saattaisi olla käynyt nyt SP500n keväällä alkaneessa nousussa. Kevään nopea nousu on identtinen nousun korkeuden suhteen nyt kesällä nähdyn sahauksen kanssa. Lisäksi samalla kun SP500 on käynyt uudessa huipussa VIX ei ole tehnyt uutta pohjaa. Sen pohjat ovat viime viikolta. SP500 voi olla tuottamassa ns. kaksoishuippua. Lopulta kuitenkin vain hintaliike kertoo mitä tapahtuu. Ensi viikkoa on tässä mielessä hyvin olennainen. Mikäli indeksit laskevat voi myös MACD kääntyä jälleen negatiiviseksi myös DAXin kk-näkymässä. Tilanne on siis sama kuin heinäkuun lopulla.  

 

lauantai 8. elokuuta 2020

Indeksit. öljy, hopea...

Euroopan indeksit ovat olleet laskussa viimeisen parin viikon aikana, mutta USAn indeksit ovat edelleen nousseet. Nasdaq on tällä hetkellä mielenkiintoisin indeksi, koska sen käänne voi varmasti tarkoittaa selvempää käännettä kaikissa indekseissä ja ehkä markkinoilla laajemminkin. Nasdaqin lasku (tosin näitä on ainakin kaksi: Nasdaq100 ja Nasdaq Composite) eilen perjantaina oli jälleen välttämätöntä, ettei päivätason ja viikkotasoon RSIt nousisi selvästi yli laskevan trendilinjan. Nasdaq alkaa siis olla tilanteessa, jossa sen tulisi pikkuhiljaa alkaa kääntyä alaspäin. Mahdottomia uudet huiputkaan eivät ole, sillä RSI on edelleen 70 pisteen tasolla (tämä kaikki siis sillä oletuksella, että RSIn laskeva linja pitää). Mitään erityisempää muutosta indekseihin ei siis ole tapahtunut. Ne jatkavat samaa tyyliään kuin aikaisemminkin: noustaan niin paljon, että RSI nousee laskevan linjansa yli ja lopulta viime hetkellä ennen kynttilän sulkeutumista tiputaan RSI-linjan tasolle tai sen alle. Mahdollisuus on siis edelleen olemassa, että indeksit kääntyvät laskuun kohti syksyä ja ensi vuotta. Pisimmätkin nousevat RSI-linjat tulevat päätökseensä elokuun aikana Nasdaqissa. Voi olla hyvä huomata myös, että tällä hetkellä Nasdaqin tuottama kuvio RSIssä (viikkonäkymä) on identtinen helmikuun kuvion kanssa juuri ennen indeksien romahtamista. Tosin nyt RSI on matalammalla.    

Tilanne on hyvin samankaltainen öljyn (Brent, Crude) ja hopean suhteen. Näissäkin nousulinjat alkavat päättyä, joten teoreettinen nousu alkaa olla lopussa. Kevään toisinto on siis täysin mahdollinen. Silloin kaikki romahtivat yhtä aikaa. Kannattaakin huomata, että arvometallit voivat käyttäytyä näin varsinkin karhumarkkinan alkuvaiheessa (vrt. 2008 kun kullan hinta tippui keväästä syksyyn). 200 liukuva voi olla hyvä tsekkauspiste näissäkin. Ne kuitenkin voivat nousta myöhemmin myös indeksien laskiessa. Lopulta kyse on tietenkin varallisuuden uusajaosta sen mukaan mitä salkussa huipun hetkellä on. 

Yhteenvetona voi siis todeta, että lähes kaikki on noussut ja testaa tällä hetkellä laskevia enemmän (indeksit, öljy) tai vähemmän(kulta, hopea) pitkiä laskulinjojaan. Nyt alkaa olla viimeiset mahdollisuudet karhumarkkinalla näyttää olemassaolonsa ja mikäli tällaisessa olemme indeksien tulisi lähteä laskuun lähiviikkoina. On tietenkin hyvä huomata sekin, että ainakin joistakin indekseistä löytyy myös nousuun viittaavia RSI-signaaleja (esim. OMXS30 ja DAX). Olennaista on miten hinta liikkuu eri signaalien muodostamilla trendeillä. 

lauantai 25. heinäkuuta 2020

Huippujen testausta

Indeksit ovat nousseet testaamaan helmikuun huippuja (ja Nasdaq tietenkin jo noussut yli), mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että niillä alkaa olla viimeiset mahdollisuudet lähteä laskuun, jotta tämän kevään romahdus voidaan nähdä karhumarkkinan alkuna. Indekseissä on monia jo kauan sitten syntyneitä signaaleja alas, mutta myös uusia. Monien indeksien voidaan ajatella tällä hetkellä ehkä muodostavan klassista pää-ja-hartiat - kuviota(tämänhän vasta tulevaisuus kertoo), mutta otan tähän mielestäni hyviä esimerkkejä RSI-divergensseistä alaspäin.

Nasdaqin (Composite ja 100) lasku (jossa myös Teslan nousu pysähtyi) viime viikolla oli täysin välttämätöntä, jotta viikkonäkymässä oleva RSI-signaali alas säilyy. RSI oli jo noussut laskevan trendilinjansa yli, mutta lasku tiputti sen uudestaan kyseisen trendin alapuolelle. Mikäli tämä jatkuu indeksit laskevat tietenkin pitkälle seuraavaan kevääseen. DAXissa syntyi uusi RSI-divergenssi alas kun se nousi vielä lisää viime viikolla. Tämän viikon lopun lasku oli täysin välttämätön, jotta viikkonäkymässä oleva RSI-signaali alas säilyisi. Tästä voi sanoa samaa kuin Nasdaqista: mikäli RSIn trendi jatkuu, indeksit laskevat ensi kevääseen asti.

DAX on sinnitellyt edellisistä pohjista trendikanavassa, jonka ylempi linja kulkee kevään ja kesäkuun nousevien huippujen kohdilta ja alalinja nykyisen nousutrendin pohjalta. Tämän viikon lopuksi DAX päätyi tämän trendikanavan alapuolelle. Samalla RSI jäi moneen viikkoon ensimmäistä kertaa edellisen viikon päätöstään alemmalle tasolle. Mahdollisuudet ovat siis hyvät jälleen kerran lähteä laskuun (lopulta tietenkin hintaliike ratkaisee pelin). Mikäli DAX (yhdessä muiden kanssa) laskee ensi viikolla saattaa myös kuukausitason MACD tippua uudestaan negatiiviseksi ennen kuukauden loppua. Kannattaa pitää silmällä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa. Jos indeksit tippuvat sen alle, voi olla hyvin varovainen nousun jatkumisen suhteen.

Öljy (esim Brent) on mielenkiintoisessa tilanteessa teknisesti. Se näyttää täyttäneen kevään laskussa syntyneen gapin. Näin käy usein ennen uutta laskua. Saapa nähdä miten käy.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.