lauantai 11. elokuuta 2012

US Dollar Index ja pörssit

US dollar indeksin analyysi suhteessa USAn ja sitä kautta maailman pörsseihin on mielenkiintoista. Esitin itselleni hypoteesina, että US dollar index tuottaa huipun tuntikaaviossa kun S&P500 ja DAX tuottavat pohjan ja päinvastoin. Huippu ja pohja määritellään tässä RSI-divergenssin avulla. Vaikka tuntikaavion pohja pörssi-indekseissä on analysoitavissa yksin RSIn avullakin useimmiten olisi mukavaa mikäli US dollar index antaisi lisätukea analyysille. US dollar index toimisi siis samalla periaatteella kuin VIX. VIX-analyysikin kaipaa lisätukea.

Seuraavissa taulukoissa US Dollar Indeksin, S&P500n ja DAXin huippujen ja pohjien ajankohdat. Kyseisenä ajankohtana indeksit sahasivat paljon ja huippujen ja pohjien välinen muutos oli useita prosentteja, mikä tietenkin ilahduttaa niitä, jotka onnistuivat ottamaan niistä hyödyn irti.

US dollar indexin huippu       S&P 500 pohja        DAXin pohja

12.7. klo 15                         12.7. klo 16             10.7. klo 9
24.7. klo 20                         25.7. klo 3              25.7. klo 01
2.8.   klo 19                         2.8.   klo 19            2.8.   klo 18
10.8. klo 16                         ?

US dollar indexin pohja          S&P500 huippu    DAXin huippu

19.7. klo 11                           19.7. klo 16          20.7. klo 9
27.7. klo 20                           31.7. klo 11          31.7. klo 10
8.8. klo 15                             9.8.   klo 9            9.8. klo 10

(Kellonajat on esitetty kaavionmukaisesti.)

Kuten taulukosta huomaa ovat US dollar indeksin tekniset huiput ja pohjat vastanneet yllättävän tarkasti  S&P500 ja DAXin teknisiä pohjia ja huippuja. Erityisen kiinnostavaa on, että muutos on tapahtunut ensin US dollar indeksissä, joka on siis varoittanut jo tulevasta päinvastaisesta muutoksesta pörssi-indeksissä. Usein muutos on seurannut samana päivänä muutaman tunnin sisällä, mutta yhdessä kohdassa pörssihuipun ajallisen pituuden vuoksi varsinaisen huipun muodostuminen kesti jopa muutaman päivän. Käytännössä tällä ei ollut merkitystä, sillä indeksin hinta ei juurikaan muuttunut. Olennaista on, että RSIsignaali US Dollar indeksissä edeltää selvästi päinvastaista RSI-signaalia USAn pörssissä ja Saksan DAXissa. Tällaisesta tiedosta on hyvää apua indeksien analysoinnissa, kun RSI-signaalien tueksi etsitään muuta informaatiota. Aina indeksi ei edes tuota RSI-signaalia, joten eri indeksien lisäksi US Dollar Indeksin analyysi voi olla hyödyllistä. US Dollar indeksiä kannattaakin tämän tutkimuksen mukaan seurata ensimmäisenä.

Päivätasolla monet US Dollar indeksin huiput ovat vastanneet pörssi-indekseissä niiden pohjaa, mutta aivan 100 prosenttinen tällainen tulkinta ei ole. Pitkissä nousuissa US Dollar Index saatta jo lähteä nousuun vaikka pörssi-indeksikin jatkaa omaa nousuaan. Aina dollar indeksin nousu ei tuota varsinaista laskua pörsseissä vaan vaihtoehtoisesti pörssi-indeksit saattavat jäädä "polkemaan paikoilleen" ja lähteä uuteen nousuun vasta dollar indeksin lähdettyä laskuun.

Viimeksi kirjoitin siitä, että pörssit ovat murtautuneet läpi karhumaisesta asetelmastaan ja tuottaneet ostosignaalin. Tämä on kuitenkin ollut aika heikko signaali, eikä se ole näkynyt kaikissa pörsseissä. US Dollar index tukee tätä tulkintaa, sillä se on tuottanut huipun, mikä merkitsee sen laskua ja pörssikurssien ainakin lyhytaikaista nousua. Mikäli lyhytaikaisen tilannetulkinnan tueksi otetaan vielä analyysi VIXin tuntikaaviosta, voidaan todeta, että VIXin lasku näyttäisi jatkuvan, mikä puolestaan merkitsisi ainakin lyhytaikaista pörssinousua USAssa.

Analyyseja ja metodeja

http://fi.investing.com/indices/germany-30-advanced-chart
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.