keskiviikko 8. elokuuta 2012

VIXit vähissä..

Pörssinousu on jatkunut ja tuntikohtaisessa datassa monet indeksit ovat jälleen tuottaneet myyntisignaaleita lyhyellä tähtäimellä. Käytännössä saattaa mennä kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin pörssilaskua on tuntitasollakaan odotettavissa.

Päiväkohtaisen datan tasolla näyttää siltä, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut. Edelleen on pidemmällä aikavälillä perusteltua odottaa pörssilaskua. Ertyisesti VIX antaa aiheen olettaa, ettei seuraavasta pudotuksesta välttämättä tule vielä kovinkaan syvää, sillä ennen syvempää pudotusta VIX hakee usein vauhtia uudestaan alhaalta ja nousee vasta tämän jälkeen uusiin huippuihin. Tällä hetkellä VIX on noussut 17,5 pisteen tasolle kun klassinen pörssihuipputaso on 15 pisteen tasolla. Vaikka VIX on laskenut kesän aikana on sen RSI jo tuottanut ostosignaalin, mikä tarkoittaa myyntisignaalia pörsseissä.

VIXin pohjat ovat viime vuosina noudattaneet kaavaa, joka on toistunut nytkin. Pitkän laskun (pörssinousun) jälkeen VIX on yhtäkkiä päivätasolla noussut nopeasti, mutta alkanut hitaan pudottautumisen takaisin kohti pohjaa. Tätä pudotusta on sitten vastannut VIXostoignaali, mikä siis merkitsee myyntisignaalia pörsseissä. Varsinainen VIXin nousu on kuitenkin tapahtunut vasta uuden rauhallisemman nousun ja pienen laskun jälkeen. Tämä lasku on kuitenkin jäänyt perinteisesti edellistä korkeammalle. Vasta tämän jälkeen on tapahtunut räjähdysmäinen VIXnousu, jota on puolestaan vastannut nopea pörssilasku. Nämä kun tapahtuvat usein kuun alussa niin sopiva olisi esim. syyskuun alku. Se on usein huonoin kuukausi pörssimaailmassa.

McClellan on toinen pitkänajan indikaattori, joka on tippunut pelottaviin lukemiin. Näyttää siltä, että McClellan on lukemissa, jotka usein ovat edeltäneet pörssilaskua. Varsinainen lyhytaikainen divergenssi kuitenkin puuttuu, mikä saattaa merkitä, ettei seuraavasta laskusta vielä tule kovinkaan suurta romahdusta.

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa oman analyysini perusteella siltä, että seuraavina päiviä tulemme näkemään muutamien prosenttien laskun ja tämän jälkeen uuden nousun, joka voi USAssa nousta juuri ja juuri jopa uuteen huippuun. Tämän jälkeen syvempi pörssilasku voi olla mahdollinen, mutta vielä en sellaiseen analyysini perusteella näe aihetta.

Teknisessä analyysissa on olennaista yhdistellä eri aikatasoilla tehtyjä analyysejä. Päiväkohtaisen datan lisäksi tuntikohtainen data voi olla hyvinkin olennaista lyhytaikaisten pörssihuippujen ja - pohjien analysoinnissa.

Analyyseja ja metodeja

http://fi.investing.com/indices/germany-30-advanced-chart
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.