keskiviikko 30. joulukuuta 2015

Mennyt ja uusi vuosi 2016!

Vuosi 2015 oli sijoitusvuotena vaikea, sillä indeksien suuri heilahtelu (ks. Elliot tuonnempana) esti käyttämästä perusmenetelmääni tehokkaasti. Vuotta voi pitää myös trendittömänä vuotena tämän menetelmän näkökulmasta. Toisaalta tämä johti siihen, että jouduin luomaan kokonaan uusia menetelmiä erilaiseen tilanteeseen. Vuoden jälkipuoliskoa on leimannut myös RSI-linjojen jatkuva rikkoutuminen, mikä on syventänyt näkemystäni niistäkin. Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut hyvä ja vaikka hyppely on ollut voimakasta olen pystynyt aika hyvin näkemään sijoituspaikat oikein. Jokainen voi lukea blogiani taaksepäin ja tarkistaa missä pysyin kärryillä ja missä meni metsään. Hyvää tässä on kuitenkin se, että teoriassa ja käytännössäkin olemme lähempänä seuraavaa pitkää trendiä (Elliotin kolmas vaihe ylös tai alas), johon perusmenetelmäni sopii ja joka on tietyissä markkinaolosuhteissa erittäin tuottava.

Eri tahojen ennustukset vuodelle 2016 ovat totutusti ristiriitaisia. Useimpia ennustuksia yhdistää kuitenkin pessimistisyys osakemarkkinoiden kehitystä kohtaa. Erot ovat vain siinä mitä tämä pessimistisyys tarkoittaa käytännössä - pienempää vai suurempaa notkahdusta. Elliotin aaltoteoriaa soveltavat antavat hyvin samantyyppisiä ennusteita, vaikkakin ne jonkin verran poikkeavat toisistaan. Tässä analyysissa ennustettiin jo syksyllä tuleva kehitys SP500ssa ja se ennustaa vuoden 2016 alkuun hyvää laskua. Tämä ennustaa samaa, sillä pitkän nousun viimeinen vaihe olisi takana ja edessä olisi viisivaiheinen lasku, josta olemme nyt nähneet kaksi ensimmäistä osaa - ja kolmas tulee olemaan se pahin.

Itse suhtaudun kuitenkin pörssikurssien ennustamiseen ainakin jonkin verran varautuneesti, vaikka on myönnettävä etteivät erilaiset mallit ole turhia. Entä jos olemmekin vasta neljännessä vaiheessa ja edessä on vielä vaiheen viisi nousu ylöspäin? Eli siis toisin sanottuna, mitä jos se mikä näyttää viideltä vaiheelta onkin vain "extended B" tai jotain muuta? Lopulta kaikki on kiinni siitä mitä indeksit tekevät ja tätä voi seurata vain realiaikaisesti. Minusta ennusteet eivät ole tarkoitettu ennusteiksi, vaan skenaarioiksi joiden toteutumista voi seurata ja tehdä tämän perusteella sijoituspäätöksiä. Tämän vuoksi on aina hyvää pitää mielessä karhumainen ja härkämäinen skenaario.

Tärkein ensin. Pienen nousun jälkeen DAX ja SP500 ovat testanneet huippua muutaman viikon takaa. Seuraavat päivät näyttävät pystyvätkö indeksit lopulta murtautumaan ulos laskuputkesta. Samalla indikaattorit ovat edelleen negatiivisia viikko- ja päivätasolla. Tämä merkitsee laskun vaaraa, mikäli indeksit eivät pysty jatkamaan nousuaan. DAXissa on nähtävissä laskeva RSI-linja viiden tunnin tasolla, mikä toteutuessaan laskee indeksiä useita viikkoja. Se antaa kuitenkin vielä nousuvaraa huomiseen keskiviikkoon. SP500ssa ja DAXissa on löydettävissä myös päinvastaiset nousevat linjat, joiden mahdollinen rikkoutuminen pörssien mahdollisesti kääntyessä laskuun vahvistaa karhumaista tulkintaa (tekee sen lähes varmaksi). Pörssinousu edellyttää, että DAXin RSI nousee nopeasti RSI-linjansa yli ja SP500 uuteen huippuun.

Pörssikurssien nousua hieman varjostaa se, että VIXissä on tällä hetkellä löydettävissä RSI-divergenssi ylöspäin tuntitasolla. Tämän toteutuminen tietenkin tarkoittaisi pelkokertoimen nousua ja indeksien laskua. Saapa nähdä miten käy.

Spekulaatiota vuoteen 2016

Jos haluamme hahmotella jotakin seurattavaa ensi vuoteen, kannattaa tarkastella suurten indeksien kuukausi- ja viikkokaavioita ja lisäksi tietenkin kyseisten indeksien volatiliteettia ja analysoida näitä.

Kuukausikaavioissa MACD laskee esimerkiksi SP500ssa ja DAXissa, mikä merkitsee lisääntyvää heiluntaa. Tämä mahdollistaa lyhyet muutaman kuukauden nousut, mutta pidempi nousu edellyttää MACDin kääntymistä selvästi nousevaksi.

Viikkokaaviossa kyseiset indeksit ovat tuottaneet lähivuosina laskevan RSI-divergenssin, Mikäli tästä divergenssistä vedetty laskeva linja pitää tulevina kuukausina (kuten usein tapahtuu), laskuvaara on kasvamaan päin. Tämä ei estä lyhyitä nousuja, mutta lopulta tämän linjan pitäessä indeksit tulevat laskemaan jopa muutaman vuoden. Odotettavissa kuitenkin on, että jossakin vaiheessa indeksit eivät kyseisestä linjasta enää välitä.

VIXissä ja VDAXissa (pelkokertoimet) on viikkotasolla löydettävissä nousevat RSI-linjat, jotka toteutuessaan nostavat volatiliteettia vuonna 2016. Tämä tarkoittaa käytännössä heiluntaa ja ehkä jopa pörssilaskua. VDAXista on löydettävissä myös lyhyempi laskeva RSI-linja, minkä täytyy ensin ylittyä, jotta volatiliteetti pääsee nousemaan. Tämä tapahtuu viimeistään maaliskuussa. Volatiliteetin ennustamista pidän kuitenkin vaikeana edes RSI-linjojen avulla, mutta kyseiset linjat näyttävät pitäneen vuodesta 2014 asti, eivätkä ne vielä ole järin korkealla, joten volatiliteetin nousulle on tilaa.

DAXista löytyy myös mielenkiintoinen päivätason laskeva RSI-divergenssi, joka toteutuessaan laskee indeksiä viimeistään keväästä lähtien aina syksyyn saakka. Yhteenvetona tästä kaikesta voi sanoa, että vuosi 2016 ei lupaile hyvää tällä hetkellä pörssikurssien nousua odottelevalle. Periaatteessa on mahdollista, että kurssit nousevat, mutta MACDin ja RSIn näkökulmasta sille ei löydy perusteita tällä hetkellä. Tilanne voi tietenkin muuttua, mutta sen varaan laskeminen on lottoamista.

Transportatation indeksi on mielenkiintoinen analysoitava, sillä se on jo tehnyt uudet pohjat ja CCI30 on laskenut viikkotasolla niin paljon pakkaselle, että usein indeksin nousun alkaminen kestää pitkään tämän jälkeen. Toisaalta löytyy myös nouseva RSI-linja, jonka toteutuminen tai rikkoutuminen antaa hyvää tietoa pörssien kehityksestä lähiviikkoina. DOW-teoriassa kyseisellä indeksillä on merkittävä rooli ja jotkut ovat pitäneet tätä laskun mahdollisena merkkinä. Indeksissä on löydettävissä myös viikkotason laskeva RSI-linja joka ennustaa tällä hetkellä laskun jatkumista ensi vuoteen.

Yksi mielenkiintoinen analysoitava on kullan hinta, joka on tehnyt viikkotasolla nousevan RSI-divergenssin. Mikäli kullan hinta lähtee nousuun, voidaan se ajatella edelleen osakemarkkinoiden kannalta riskin merkiksi. Samanlainen riski on tietenkin öljyn hinnan lasku. Usein pörssikurssien lasku on liittynyt raaka-aineiden nopeaan laskuun. Kullan hinnan voi tällä hetkellä ajatella liikkuvan trendikanavassa, jonka pohja on tällä hetkellä 1055 dollarissa. Mikäli tämä siis alitetaan voi karhu herätä talviunilta kullan hinnan kohdalla.

Täältä voi kätevästi seurata lähteekö Summation indeksi (ja indeksit) laskuun nyt juuri kun se olisi pääsemässä plussalle. Jännitystä vuoden vaihteeseen..

Analyyseja ja metodeja

http://fi.investing.com/indices/germany-30-advanced-chart
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.

Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.